TRAPPEOPPGANGER TRAPPEOPPGANGER KONTORLOKALER BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
VOKSFJERNER
BRUKSOMRÅDE: Voksfjerner benyttes til fjerning av gammel bonevoks/voks på alle typer flis, steingulv og gulvbelegg. BRUKSANVISNING: Blandes ut 50/50 med varmt vann. Hell blandingen utover overflaten og fordel med klut eller mopp. La det virke i minimum 30 minutter mens det holdes fuktig. Om nødvendig tilsett varmt vann. Skur deretter over gulvet med grov pad/skuresvamp eller langkost med stiv bust/skurekost. Tørk opp med klut eller bruk vannsuger.
TEKNISKE DATA: Utseende : Lys blå tyntflytende væske Egenvekt : 1,08 g/cm3 pH : 12 Tensider : Biologisk nedbrytbar Lagring : FROSTFRITT. Lagringstid minst 1 år RISIKO Produktet kan irritere hud, øyne og slimhinner. Ved kontakt, skyll øynene øyeblikkelig meget godt med kaldt vann. Langvarig kontakt med produktet kan føre til eksem. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. (1 liter dekker ca. 20m 2 utblandet)
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: