Copyright Arentz Media AS 2012
BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
DAGLIGRENT
BRUKSOMRÅDE: Daglig rengjøring av gulv. Kan brukes på alle typer steingulv, gulvbelegg og polisher. SPESIELLE EGENSKAPER: DAGLIG RENT er et miljøvennlig produkt uten løsningsmidler/ opløsningsmidler eller farlige syrer. Produktet har samme basis som Dyprens, og vil gi en maksimal rengjøringseffekt. BRUKSANVISNING: Produktet blandes ut i 1:100 (1 dl. middel til 10 l vann.) i en bøtte med varmt vann. Benytt lite vann og rene, oppvridde mopper til rengjøringen. For å oppnå maksimalt resultat, ettertørk med en ren, tørr mopp/gulvklut.
TEKNISKE DATA: Utseende : Lys grønn tyntflytende væske Egenvekt : 1,06 g/cm3 pH : 8,5 i konsentrat, 7 i bruksløsning Tensider : Biologisk nedbrytbar Lagring : FROSTFRITT. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Anvend hansker ved gjentatt eller langvarig kontakt med produktet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: