Copyright Arentz Media AS 2010
BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
TOPFINISH
BRUKSOMRÅDE: Topfinish benyttes som porefyller og som slitelag/slidlag på alle typer steingulv, fliser, fuger og gulvbelegg som er renset med Gulvdoktor Dyprens. SPESIELLE EGENSKAPER: Topfinish er et miljøvennlig produkt uten løsemidler/oppløsningsmidler, eller farlige syrer. Topfinish hindrer smuss og skitt å trenge ned i porer og fuger og gir en blank overflate som er lett å holde ren. BRUKSANVISNINGEN: Gulv-varme må være avstengt minst 12 timer før behandling starter. Slås på når behandlingen er ferdig. Når fliser og fuger er helt tørre påføres Topfinish. Best resultat får man ved å legge ut tynne og jevne strøk med
mopp som ikke loer. La tørke 30-40 minutter mellom hvert strøk. Ikke legg på mer en 3 strøk. Ved eventuell vask de 4-5 første dagene, bruk en oppvridd klut med bare vann. TEKNISKE DATA: Utseende : Melkehvit væske Egenvikt : 1,02 g/cm3 pH : 8 Tensider : Biologisk nedbrytbar Inneholder : Polymerer, tensider, etyldiglykol 1-5%, og etylenglykol 1-5%. Lagring : FROSTFRITT RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Produktet kan irritere slimhinner og øyne ved direkte kontakt. Gjentatt og langvarig kontakt med produktet kan føre til uttørring av huden. 1 liter (dekker ca. 50m 2 ) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: