BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
DYPRENS
BRUKSOMRÅDE: Dyprensing av granitt, marmor, skifer, klinker, terracottafliser og keramiskefliser. SPESIELLE EGENSKAPER: DYPRENS er et miljøvennlig produkt uten løsningsmidler/opløsningsmidler eller farlige syrer for dyprensing av ovennenvte gulv og fasader. Løser opp smuss og skitt i porene i steingulv og gulvbelegg. BRUKSANVISNING: Ved gulvvarme steng av 12 timer før behandlingen starter. Først må eventuell gammel bonevoks fjernes med F-190 VOKS-FJERNER. Deretter påføres DYPRENS i konsentrert form med klut eller mopp. Maksimal effekt oppnås ved påføring av middelet på tørre flater.La det virke i 2-3
minutter. Tilsett litt varmt vann utover gulvet. Skur deretter med en stiv børste - husk fugene. Tørk opp med klut eller vannsuger. Vask over gulvet med rent varmt vann. På fasader påføres DYPRENS med lavtrykkssprøyte nedenfra og oppover. Deretter høytrykkspyles eller vaskes fasaden. 1 liter (dekker ca. 15m 2 ) TEKNISKE DATA: Utseende: Lys grønn tynnflytende væske Egenvekt: 1,06 g/cm3 pH : 10 Tensider : Biologisk nedbrytbar Lagring : Frostfritt. Lagringstid: Minst 1 år RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Anvend hansker ved gjentatt eller langvarig kontakt med produktet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: