Copyright Arentz Media AS 2010
TRAPPEOPPGANGER TRAPPEOPPGANGER KONTORLOKALER BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
NØYTRALISERER
BRUKSOMRÅDE: Nøytralisering av F-200 TERRAZZO- RENS og F-050 KALKFJERNER SPESIELLE EGENSKAPER: NØYTRALISERER er et miljøvennlig nøytraliseringsmiddel for F-200 TERRAZZO-RENS uten løsningsmidler / oppløsningsmidler eller farlige syrer. Fjerner resterende smuss og skitt fra terrazzoen.
TEKNISKE DATA: Utseende : Lys blå/grønn tyntflytende væske. Egenvekt : 1,07 g/cm 3 pH : 12. Tensider : Biologisk nedbrytbart Lagring : Frostfritt. Lagringstid minst 1 år. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Produktet kan irritere øyne og slimhinner. Skyll øynene meget godt øyeblikkelig ved kontakt for å unngå alvorlig skade. Langvarig kontakt med produktet kan føre til eksem. 1 liter (dekker ca. 15m 2 ) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
Hell/fordel produktet på gulvet og fordel det utover. Vask over med en mopp/klut. Tørk opp med klut e.l. eller bruk vannsuger. Vask over med rent, varmt vann.
1. 2. 3. 4.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: