Copyright Arentz Media AS 2010
BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
KALKFJERNER
BRUKSOMRÅDE: KALKFJERNER brukes til å fjerne av sementslør og kalkutslag på natursten og fliser. SPESIELLE EGENSKAPER: KALKFJERNER er et miljøvennlig middel for fjerning av sementslør og kalkutslag. BRUKSANVISNING: KALKFJERNER benyttes konsentrert. 1. Hell/fordel produktet på steinen og fordel det utover. 2. La middelet virke i 3–5 minutter. 3. Skur deretter over med en stiv børste. 4. Tørk opp med klut e.l. eller bruk vannsuger. 5. VIKTIG : Nøytraliser/neutraliser med NØYTRALISERER, og vask deretter med varmt vann.
TEKNISKE DATA: Utseende : Klar tyntflytende væske. Egenvekt : 1,00 g/cm3 pH : 1.6. Tensider : Nei Lagring : FROSTFRITT. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Produktet kan irritere øyne og slimhinner. Skyll øynene meget godt øyeblikkelig ved kontakt. 1 liter (dekker ca. 15m 2 ) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: