Copyright Arentz Media AS 2010
BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
BADRENS
BRUKSOMRÅDE: BADRENS til bruk på bad og kjøkken. Rengjør badekar, vaskeservanter/ vaskekummer, dusjkabinett & forheng/brusebad & forhæng, alle typer gulv- og veggfliser, speil, toaletter, vinduer og baderomsmøbler. SPESIELLE EGENSKAPER: BADRENS kan brukes på alle flater som tåler vann. Det er et miljøvennlig produkt uten løsningsmidler/ opløsingmidler eller farlige syrer. Produktet har høy aktiv rensende effekt. Ingen irriterende spraytåke/spraydampe. Fjerner spesielt effektivt hudfett i dusjer/brusekabiner o.l. steder.
BRUKSANVISNING: 1. Spray på. Maksimal effekt oppnås på tørre flater. 2. La Badrensen virke fra 2–5 min. 3. Vask over med svamp eller klut/klud. 4. Skyll/tørk av. TEKNISKE DATA: Utseende : Lys blå/grønn tyntflytende væske. Egenvekt : 1,06 g/cm3 pH : 10,5 Tensider : Biologisk nedbrytbar Lagring : FROSTFRITT. RISIKO- OG SIKKERHETSSETNINGER: Anvend hansker ved gjentatt eller langvarig kontakt med produktet. Produktbladet er utarbeidet av: Servicebedriftenes Landsforening (SBL). OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: