BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENGJØRING BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD BUTIKKRENHOLD
Copyright Arentz Media AS 2012
DET KOMPLETTE VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET FOR GULVBELEGG, FLISER, NATURSTEIN OG FUGER
CLEAR COLOUR
BRUKSOMRÅDE: Brukes for å få frem den dype fargen “wet-look” i marmor, skifer og terracottafliser på vegger og gulv både innendørs og utendørs. BRUKSANVISNING: Rist boksen/flaska godt før bruk. Påfør Clear Colour med en klut/fille som ikke loer. Overskuddsvæske må tørkes av med en gang, dette er viktig for å unngå klebing. Jo mindre du bruker, jo bedre er det! Det må være god utlufting. Innendørs kan man etter 24 timer påføre Gulvdokters Toppfinish. Dette for å få en blankere overflate. Ha på Clear Colour 2 ganger. Tørketid ca. 30 min. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
TEKNISKE DATA: Viskositet : 12-14 sek. (DIN-beger 4) Litervekt : Cirka 0,86 kg Tørrstoff i volum - %: Cirka 30 Flammepunkt : > 61o C Lagring: : FROSTFRITT. ANMERKNINGER: NB! Kluter/filler som er benyttet fuktes i vann og kastes, evt. brennes, da det kan selvantenne. SIKKERHETSDATA: Det er utarbeidet HMS-datablad. INNEHOLDER: Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Brannfarlig. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. (0,5 liter Dekker inntil 40m 2 )
RENHOLDSTJENESTER:
RENHOLDSPRODUKTER:
BRUKSANVISNING: